Dodatkowe usługi

Sztuczna nawierzchnia, choć mniej wymagająca od naturalnej, wymaga regularnej i profesjonalnej opieki. W tym celu nad doświadczony, wykwalifikowany i wyposażony w nowoczesne maszyny zespół wykonuje:

  • czyszczenie, naprawę i konserwację sztucznych nawierzchni,
  • zasypywanie ich granulatem gumowym lub piaskiem.

Opieka nad nawierzchniami sztucznymi pozwala nie tylko przedłużyć ich żywotność, ale i podnieść komfort i bezpieczeństwo gry i zabawy. Systematyczna opieka minimalizuje też ryzyko podnoszenia dodatkowych kosztów renowacji lub wymiany powierzchni.

Szukasz sprawdzonej ekipy pielęgnującej boiska i place z nawierzchni sztucznych? Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły współpracy.